J10 nr 32


B
ilden av J10 nr 32 "Roja" är från Hamburgsund i väntan på linfärjan från början på 1950-talet.

J10 nr 32 "Roja" byggdes 1942 vid Nestor Nilssons Båtbyggeri, Strömstad.
Förste ägare var bröderna Rolf och Jan Ahlqvist i Göteborg. Rolf hade båten med
sin bror Jan, därav namnet : "Roja".  Rolf kappseglade flitigt i LSS och GKSS.
Familjen Ahlqvist bodde på Brännö under somrarna.   

Båten nämndes som "SSV juniorbåt" och ägdes av SS Viken i Uddevalla 1951-ca 1954.
Janne Dahl i Uddevalla sa 2015-07-26 att J10 nr 32 var SS.Vikens juniorbåt och att
olika seglare var rorsmän under denna period. "Jag känner dem alla"...!

Stig Hansson var rorsman i Startprogrammet för SS Vikens Tringelkappsegling
utanför Stången, Hafstensfjord, Uddevalla, söndagen den 5 augusti 1951. Man tävlade
om SS Vikens Jubileumspokal 1949. Även söndagen den 12 augusti 1951 var det regatta
i Uddevalla, nu i regi av SS Ägir. Tre J10 deltog : J10 nr 32, 96 och 33.    

Lördagen den 1 augusti 1953 var det distanskappsegling i SS Vikens regi. Stenungsön till
Stången i Uddevalla segla-des bl.a. av tolv J10:or : J10 nr 21, 32. 96, 97, 155, 289, 294,
312, 332, 385, 398 och 413 från SSMK och SSV. J10 nr 32 seglade under namnet 
"Bralice" med N.O.Emanuelsson i SSV som rorsman. De seglade om Bohuslänska Bil-
försäljningen, Karl Bodin, Vandringspris. Vid SS Ägirs regatta i Uddevalla söndagen den
9/8 1953 deltog "Bralice" med P.O.Holmberg i SSV som rorsman. Likaså året därpå
den 8/8 1954 i SS.Ägirs regatta deltog "Brallice" med P.O.Holmberg vid rodret.

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där bl.a.
J10 nr 32 deltog : Ödsmålsregattan den 29 juli 1956 som seglades i Mjösund, Halsefjorden,
där Gert Johansson seglade J10 nr 32 "Brallis", liksom vid SSMK:s regatta den 22 juni
1957 där "Bralios" seglades av rorsman Gert Johansson.

Hur båtens namn stavades vet vi inte... "Bralice" - "Brallice" - "Brallis" eller "Bralios"...

Båten renoverades i Stockevik 1960 : Byggde kapp och ny sarg, bytte däck och kölbultar
på varv. (Uppgift : Bo Ahlqvist 2010-02-13 och 2015-02-05).

"Roja" fick 1969 namnet "Elinor" och seglades i sjön Mjörn av Lasse Götberg i Alingsås
Segelsällskap. (Uppgift : Ulf Lycke i Nyköping 2012 och Alingsås SS). 

J10 nr 32 blåste upp på en sandstrand i orkanen 1969. Båten reparerades sedan hjälpligt.
Lasse Götberg
sålde båten 1970 till någon i Göteborgstrakten.

Ägarlängd :
1942-                "Roja"                    Rolf och Jan Ahlqvist  Göteborg                
1951                 "SSV-juniorbåt"     SS Viken Stig Hansson  Uddevalla         
1953                 "Brallice"               SS Viken N.O.Emanuelsson  Uddevalla 
1953-1954        "Brallice"               SS Viken P.O.Holmberg  Uddevalla
1956-1957        "Brallis"                 Gert Johansson 
ca1963-1965      ?                            Torsten Olsson  Torslanda      
1967-1970        "Elinor"                  Lasse Götberg i Alingsås SS                                                 
1970-?                ?                            någon i Göteborgstrakten

Var J10 nr 32 "Roja" finns i dag vet vi inte.

 

www.julleregister.se