J10 nr 29


En något för grundlig marvattenläggning av J10 nr 29 "Bölja I".   

Båten dyker upp ur böljan och länsas av Frank Marklund.

Hemmahamnen var Fiskebäck.

Segling utanför Klockskären.


J10 nr 29 "Bölja I" ritades av Hjalmar Olsson och byggdes 1942 vid Myrens Mekaniska
Verkstad i Strömstad
.  Förste ägare var Bertil Thorburn.

På Båtmässan i Göteborg 2019 kom Margareta Rydström och berättade att hennes farfar Gunnar
Lagerkvist
år 1946 köpte J10 nr 29 och döpte båten till "Josette" efter ett krigsbarn från Frankrike.
Båten såldes ca 1948-1950.  Margareta har varit ägare till J18 nr 28 "Karolina"och är med sin man
Kalle Rydström i dag ägare till J26 nr 4 "Moana IV".

J10 nr 29 "A La Bonheur" seglades av Peter Wångmark i GKSS vid Kullaviksdagen 1953-07-05.
Peters syster? Isolde seglade J10 nr 24 vid samma segling.

Stefan Nyström i Kyrkesund
hade båten från senare delen av 1950-talet till 1965, då han köpte
en J18. Håkan Ringius och hans son Lars Ringius i Skärhamn var nästa ägare av båten 1965-1970.
De lät en Finsk snickare på Härön bygga om kappen till en stor ruff med ventiler och masten ställdes på
rufftaket. Frank Marklund i Mölndal köpte båten 1970. Båten fick namnet "Bölja I" och hemmahamn
i Fiskebäck. Franks söner seglade mycket med "Bölja I". (Se bilderna som sonen Ulf Marklund
bidragit med 2011).

Frank vände båten upp och ned 1974, blästrade hela båtens botten och plastade skrovet med sammanlagt
tolv lager matta. "För gång i is", sa Frank. Det var firman Jara-Plast som utförde arbetet som experiment åt Försäkringsbolaget Atlantica. Rufftaket byttes till Oregon pine. På den tiden kunde man söka pengar genom föreningen "Träbåtens Bevarande". Man kunde få som högst 5000 kr för renovering av en 30 år gammal båt.
När Frank köpte den vita segelbåten till höger på nedre bilden, såldes J10 nr 29 "Bölja I" någon gång 1978-
1979 till två damer som hade båten i Nordre Älv

Ägarlängd :
1942-?                  ?                           Bertil Thorburn
1946-1950?        "Josette"                 Gunnar Lagerkvist
1953-?                "A La Bonheur"     Peter Wångmark i GKSS 
ca1959-1965        ?                           Stefan Nyström  Kyrkesund
1965-1970           ?                            Lars Ringius  Skärhamn
1970-ca 1979     "Bölja I"                 Frank och Ulf Marklund  Mölndal och Fiskebäck
1979-?                 ?                            två damer i   Nordre Älv
?                           ?                            ?
      
Var J10 nr 29 "Bölja I" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se