J10  nr 267


J10 nr 267 "Beda" seglas 1965 av Christer Westman på Ångermanälven med Storön i bakgrunden.

J10 nr 267 liggande i Per Simon Edströms trädgård 2011. Seglen i dacron är i bättre skick.


J10 nr 267 "Beda" byggdes 1944 av Henrik och Gösta Johansson i Kungsviken, Orust.

Båten såldes till Motorfirman Trim i Stockholm som var återförsäljare. Båtens vidare öden
känner vi inte till, men så hittade vi den 2011-09-08 på en båtvagn i Per Simon Edströms
trädgård på Värmdön utanför Stockholm. Båten är i mycket dåligt skick med ett stort hål
i styrbordsidan och däcket med löv och mossa.

Mats Fagerberg i Härnösand (se J10 nr 258) skickade ett E-brev 2013-08-27 där han skrev :
En granne på landet Christer Westman i Härnösand kom med ett skannat foto från sin båt
J10 nr 267 "Beda" som hans kusin köpte för Christers räkning i Örnsköldsvik 1955 för 900 kr.
Christer har inget kvitto eller kunskap om tidigare ägare i Örnsköldsvik.

Christer berättade att han seglade flitigt åren 1955 och 1956, mest runt Härnösand men även
upp mot Örnsköldsvik och Ulvön. Han kommer inte ihåg vem han sålde båten till 1956. Båten
ska då ha varit i toppskick! Han sålde båten för 1250 kr. Christer övergick sedan till att segla
Neptunkryssare och från 1973 till IF-båt. Den svartvita bilden ovan av J10 nr 267 "Beda" är
fotograferad vid Storön i Ångermanälvens mynning.

Ägarlängd :
1944            -             Motorfirman Trim  Stockholm
1956          "Beda"     Christer Westman  Härnösand
2011           ?              Per Simon Edström  Värmdön  Stockholm

J10 nr 267 "Beda" är i oreparerbart skick och får anses som förstörd.
 

www.julleregister.se