J10 nr 264
J10 nr 264  "Beline" byggdes 1944 av Henrik och Gösta Johansson i Kungsviken, Orust. 
Båten levererades till Motorfirman TRIM i Stockholm som återförsäljare. "Beline" ägdes av
Carl Wilhelm Kjellberg
, VD för Wilsson & Co. Båten fanns på Grötö 1957-1967?
Carl Wilhelms barn Marie och Staffan Kjellberg kappseglade i J10 nr 264 "Beline".
(Se resultatlistorna ovan från kappsegling 1962-63!) 

GöranWeiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där vi hittade
J10 nr 264 "Beline" seglad av Staffan Kjellberg vid Hjuviks Midsommarregatta den 23/6 1963.

Ägarlängd :
1944                  -               Motorfirman Trim  Stockholm
1944-?              ?                ?
1957-1967?     "Beline"     Carl Wilhelm, Marie och Staffan Kjellberg  Grötö
?                        ?               ?                           

Var J10 nr 264 "Beline" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se