J 10 nr 221


J10 nr 221 "Akvileja". Fem man i en J10! Foto : 1998-07-10. Lars-Erik Palm skickade bilden 2011.

J10 nr 221 "Akvileja" några år senare 2004. Bilderna inskickade 2011 av Karl-Erik Berntsson.

 
J10 nr 221 "Akvileja" byggdes 1944 vid Bröderna Martinssons Båtvarv i Kungsviken, Orust. 
Enligt Ralph Grundell var en tidigare ägare : Åke Ludvig som köpte båten 1999. Åke gav bort båten
till Karl-Erik Berntsson i Ödsmål som ägde båten 2002-2004.

Båten såldes till grannarna : Anna Malmcrona-Wrangstads föräldrar i Ödsmål. Bilderna ovan
från 2004, är inskickade av Karl-Erik 2011. (Läs mer om Ralph Grundell och Lars-Erik Palm
J10 nr 353 och J10 nr 528). 

Ägarlängd :
1944-?             ?                  ?
1999-2002     "Akvileja"     Åke Ludvig
2002-2004     "Akvileja"     Karl-Erik Berntsson  Ödsmål
2004-2007     "Akvileja"     Anna Malmcrona-Wrangstads Föräldrar  Ödsmål

Båten totalförstördes i septemberstormen 2007 och är sjunken.
 

www.julleregister.se