J10 nr 132


J10 nr 132 "Gunilla" byggdes 1943 av Henrik och Gösta Johansson i Kungsviken, Orust. 
Båten beställdes av Kungliga Motorbåts Klubben i Stockholm som återförsäljare.

J10 nr 132 "Gunilla" ägdes av Eric Jaeger i Alingsås SS 1961-1965.
(Uppgift : Ulf Lycke i Nyköping 2012 och Alingsås SS).

Var J10 nr 132 "Gunilla" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se