J14 nr 97


 

J14 nr 97 "Aniara" ritades av Tage Hellman och byggdes i mahogny av Karl Johansson,
Stenungsunds Båtvarv 1960.
Nästan alla båtar byggda i Stenungsund och i Säffle var byggda
i mahogny som var lättare än ek och därmed snabbare på kappsegling ansågs det. Nackdelen var
att mahogny inte tålde frost lika bra. Båtarna kunde frysa sönder. Mahogny klarar inte frost, enligt
Torsten Andersson i LSS. "Aniara" blev utställd på Båtmässan i Göteborg samma år 1960, och
fick pris som Båtmässans vackraste båt!

"Aniara" köptes av Rådman Roos i Göteborg och kom till Killingholmen. "Aniara" gick i kvav
i orkanen 1969 men räddades. Bengt Göran Persson i Alingsås SS köpte båten av försäkrings-
bolaget 1970 och tog båten till Mjörn, där det fanns flera Långedragsjullar.

Båten var med i Alingsås SS Seglings-Program 1974, 1977 och 1983. Enligt Lars-Ove Erneklint
i Alingsås, renoverade Bengt Göran Persson båten efter stormen och vitmålade den pga. skadorna.
J14 "Aniara" såldes senare till nuvarande ägaren Arkitekt Björn Dahrén i Alingsås.

Marcin Johansson f.d. ägare till J14 nr10, gjorde en film om Alingsås SS år 2009, där J14 nr 92
ses segla en kort sekvens :  http://vimeo.com/33479020

Ägarlängd :
1960                  -                Båtmässan i Göteborg
1960-?             "Aniara"     Roos  Göteborg
1969                  -                Försäkringsbolag
1969-1983?     "Aniara"     Bengt Göran Persson  Mjörn  Alingsås
1983?-             "Aniara"     Björn Dahrén  Alingsås

J14 nr 97 "Aniara" är registrerad som seglande i dag.
 

www.julleregister.se