Konstruktionsregler     Här nedan följer regler för Långedragsjullen från 1937, därefter reviderade regler utgivna 1952.
     Här finns också regler för Långedragsekan. Sist några rader som jämför de olika revideringarna.


J22 nr 1 "Nabben II" byggd 1932.


 


www.julleregister.se